PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle dataverzameling en andere gegevensverwerking van RECURRENT BVBA.


1. Verzamelde persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die wij via de formulieren op deze website ontvangen en verzamelen worden enkel en alleen gebruikt om met u te kunnen contact opnemen en het opstellen van een eventueel contract te vergemakkelijken.


2. Cookies

Wij maken geen gebruik van client of sessie cookies.


3. Toegang tot uw gegevens

U kunt ten alle tijde de gegevens die wij over u bijhouden opvragen via het contactformulier op deze website.


4. Veiligheid van uw gegevens

Al uw gegevens worden via SSL verzonden en op een beveiligde server bijgehouden.


5. Het recht om vergeten te worden

U kunt ten alle tijde de gegevens die wij over u bijhouden laten wissen via het contactformulier op deze website.


6. Dataretentie

Alle gegevens die wij niet meer nodig hebben worden ten laatste na 1 jaar verwijderd.


7. Datalek

In geval van een datalek brengen wij alle getroffenen en de verantwoordelijke instanties hiervan binnen de 72 uur op de hoogte.


8. Links naar websites van derden

Onze website bevat koppelingen naar andere websites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat op deze website.

9. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

RECURRENT B.V.
Kortrijksesteenweg 1004
9000 Gent
Privacybeleid